Kortfattat om oss

Vi är en mindre privatägt vård- och omsorgskoncern. Grundarna är socionomer med lång erfarenhet inom socialt arbete. Nami vård bedriver familjehemsvård, boendestöd och kvalificerat kontaktmannaskap.

Kontaktinformation

Team NaMi består av:Tel: 0722539904 / 0722539908

E-post: info@teamnami.se

Ekonomifrågor: ekonomi@teamnami.se

Nasir (Verksamhetsledning)

Utbildning

  • Socionomexamen
  • Utbildning i BBIC
  • Utbildning i MI
  • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Erfarenhet

Nasir har lång erfarenhet av verksamhetsledning, utredningsarbete och praktiskt socialt arbete. Han inledde sin karriär som socialsekreterare för enskommande flyktingbarn och fältassistent. Han har också bland annat arbetat som föreståndare för HVB, verksamhetsansvarig för barn / ungdom och familjehemsvård hos privat vårdaktör. Verksam inom socialt arbete sedan år 1999.

Roll inom företaget

Nasir arbetar som verksamhetsansvarig inom individ och familj.

Mikael (Verksamhetsledning)

Utbildning

Erfarenhet

Mikael arbetat inom socialt arbete sedan år 2004 och har lång erfarenhet av verksamhetsledning inom socialt arbete bland annat öppenvård, socialpsykiatri och LSS Innan det har han arbetat som klienthandläggare inom Kriminalvården, inspektör vid Frivården inspektör vid Kronofogdemyndigheten och som utredare vid kommunalt utredningsboende.

Roll inom företaget

Mikael har ekonomiansvar, jobbar med affärsutveckling och personalfrågor.