Kortfattat om oss

Vi är en mindre privatägt vård- och omsorgskoncern. Grundarna är socionomer med lång erfarenhet inom socialt arbete. NaMi vård och omsorgsteamet AB bedriver bland annat verksamhet inom familjehemsvård, ungdomsboenden och kvalificerat kontaktmannaskap.

NaMi Personlig Assistans och Service AB bedriver verksamhet inom bland annat personlig assistans, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice inom Solna, Järfälla och Stockholms län.

Kontaktinformation

Team NaMi består av:


Adress: Sjöändan 23, 128 68 Sköndal


Tel: 0722539904 / 0722539908

E-post: info@teamnami.se

Ekonomifrågor: ekonomi@teamnami.se

Nasir (Verksamhetsledning)

Utbildning

Erfarenhet

Nasir har lång erfarenhet av verksamhetsledning, utredningsarbete och praktiskt socialt arbete. Han inledde sin karriär som socialsekreterare för enskommande flyktingbarn och fältassistent. Han har också bland annat arbetat som föreståndare för HVB, verksamhetsansvarig för barn / ungdom och familjehemsvård hos privat vårdaktör. Verksam inom socialt arbete sedan år 1999.

Roll inom företaget

Nasir arbetar som verksamhetsansvarig inom individ och familj.

Mikael (Verksamhetsledning)

Utbildning

Erfarenhet

Mikael arbetat inom socialt arbete sedan år 2004 och har lång erfarenhet av verksamhetsledning inom socialt arbete bland annat öppenvård, socialpsykiatri och LSS Innan det har han arbetat som klienthandläggare inom Kriminalvården, inspektör vid Frivården inspektör vid Kronofogdemyndigheten och som utredare vid kommunalt utredningsboende.

Roll inom företaget

Mikael har ekonomiansvar, jobbar med affärsutveckling och personalfrågor.

LEVENTE (Administration)

Utbildning

Erfarenhet

Levente har bred erfarenhet av administrativa frågor, han har tidigare arbetat som kulturell manager. Han har också arbetat med utveckling av databaser och informationshantering inom sociala verksamheter.

Roll inom företaget

Administratör. Ansvarig för journalsystem, informationshantering och kommunikationsansvarig.

TIM (Administration)

Utbildning

Erfarenhet

Jobbat i över 10 år inom IT både med infrastrukturdrift och som konsult - specialiserad i molntjänster. Arbetar just nu på uppdrag med flertal kunder som teknisk arkitekt och projektledare.

Roll inom företaget

Ansvarig för IT och teknikfrågor.