VÄLKOMMEN

Vi är ett mindre vård- och omsorgsföretag med hög målsättning. vi är verksamma inom boendestöd och konsulentstödda jour- & familjehem.

Genom många års praktiskt socialt arbete har vi samlat på oss kunskap och erfarenhet, vilket utgör grunden för det arbetssätt vi har idag. Vi har en tydlig målbild: vår verksamhet ska finnas för människor som har ett behov av stöd och hjälp, arbetet ska ha sin grund i individens behov. Individens behov och mål ska styra och för att nå dit arbetar vi lösningsfokuserat. Vi ser inte problematiken i fokus utan behoven och tillsammans siktar vi mot målen.

Alla individer har resurser, oavsett vilken bakgrund man har. Vi strävade efter att skapa en verksamhet där dessa resurser kommer i ljuset, där fokus hamnar på stärka individens positiva resurser – bortom begränsningarna. Alla individer ska få uttrycka sina drömmar, önskningar och i sin takt få utvecklas mot sina drömmars mål.

Vi har olika roller, men alltid samma värde!