En verksamhet där varje människa får komma till tal
och där vi skapar möjlighet för alla som vill utvecklas.
NA
Vi är ett företag som bedriver verksamhet inom bland annat boendestöd, träningslägenheter, kvalificerade kontaktpersoner, konsulentstödda jour- och familjehem.
Vi vet att alla människor sitter på massor av resurser, oberoende av sin bakgrund. Vårt mål var att skapa en verksamhet där vi fokuserar på att leta fram och stärka de resurserna, och där vi alltid ser bortom begränsningarna.
MI