Hur är det att jobba hos oss?

Vi ser arbete som en personlig resa, där man ska få en möjlighet att nå dit man drömmer om, oavsett om det handlar om karriär, ansvar eller arbetsuppgifter. Det är inte bara ett arbete, utan en utmaning att utvecklas. Alla har olika förutsättningar men genom att vara lyhörda vill vi ge varje medarbetare en möjlighet att komma till tals.

För att jobba med oss behöver du vara trygg i dig själv, först då kan du ge andra trygghet. Du behöver vara modig, det handlar inte om att gå genom eld utan att våga utmana dig själv men framförallt – att våga vara dig själv. Du behöver ha självkännedom, eftersom först när du känner dig själv vet du hur sinnet och kroppen reagerar i olika situationer.

Du ska vara prestigelös, det handlar om att våga be om hjälp för att utvecklas och ta sig vidare mot nya mål.

Utveckling

Vi arbetar tillsammans, tydliga målbilder och fokus gör att vi utvecklas både som grupp och som individer.

Vi har en trivsam miljö, ingen fråga är för stor eller för liten och varje anställd ska känna sig uppskattad för den insats han eller hon bidrar med.

Kompetensutveckling

Våra nyanställda får genomgå en introduktion, som ett led i en omfattande introduktionsplan. Den syftar till att ge grundläggande förståelse för företagets bakgrund, kultur, metod och organisation samt kunskap om målgrupperna vi möter och hur vi arbetar med vår jobbinriktning.

Rekrytering

Vem förstår organisationens mål bättre än de som skapat målen? Av denna anledning internrekryterar vi oftast våra ledare. Vi rekryterar rätt individ på rätt position, men vill också ge chansen till anställda som älskar att jobba i vår kärnverksamhet och även vill utvecklas som ledare kan få möjligheten till detta.

Hos oss arbetar enhetscheferna sida vid sida med de andra i verksamheten. Det innebär att alla har sin chef nära och har en chef som förstår verksamheten. En enhetschef på NaMi vård- och omsorgsteamet utvecklas aldrig bort från verksamheten utan står mitt i den.