NaMi Boendestöd

NaMi erbjuder Dig med psykisk funktionsnedsättning boendestöd inom Stockholm. Vårt stöd är både praktiskt och socialt och tillsammans tillvaratar vi dina behov, dina önskemål och intressen för att ge dig en bättre vardag med ökad livskvalitet.

Våra boendestödjare ger dig möjlighet att leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor. Vi utformar ett individuellt anpassat stöd just för dig utifrån dina förutsättningar, möjligheter samt intressen och ges på ett sådant sätt att det stärker och utvecklar din personliga förmågan. Du kommer att få välja, planera, genomföra och avsluta dagliga aktiviteter med boendestödjare som hjälp och stöd.

Individuellt

Matchning av din boendestödjare sker utifrån behov och intressen. Hos oss finns även boendestödjare med särskilda kunskaper så som olika kulturell bakgrund och språkkompetenser, så som somaliska, turkiska, persiska och arabiska.