Ungdomsboende

Sedan hösten 2016 driver NaMi Vård- och Omsorgsteamet Ungdomsboendet Sjöändan som är e integrationsboende för ensamkommande ungdomar mellan 15–18 år. Boendet har 9 platser och är beläget i Sköndal, ca 10 minuter med buss från Gullmarsplan.

I Sköndal finns vårdcentral, tandläkare, livsmedelsbuk, gym och restauranger. Boendet ligger nära till en populär badplats och naturen runt knuten.

Tillsammans arbetar föreståndare, samordnare och handledare med a stödja och vägleda ungdomarna i deras dagliga rutiner. Hos oss får ungdomar möjlighet a växa utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Vi ser ungdomarna som självständiga och unika individer, därför är både delaktighet och inflytande betydande ledord, och är något som genomsyrar hela verksamheten. Ungdomarna ges möjlighet att vara delaktiga i utformandet av insatserna. Genom att aktivera och stärka individens resurser främjas den personliga utvecklingen, vilket skapar en trygg grund a bygga vidare på.

På boendet erbjuds ungdomarna ett individuellt anpassat stöd i form av omsorg, tillsyn och individuella aktiviteter men även möjlighet till gemensamma aktiviteter såsom a få utöva och pröva på olika sporter samt sociala och kulturella evenemang, a besöka museer och utställningar. På boendet finns även gemensamma aktivitetsrum som med pingisbord och tv-spel eller annat som ungdomarna vill ägna sig åt.

Vad vi erbjuder

NaMi Vård- och Omsorgsteamet erbjuder en hemlik miljö som kombineras med kompetent, engagerat och individuellt vuxenstöd som utgår ifrån a varje ungdom har en egen kontaktperson knuten till sig.

Utifrån a boendet endast har nio boendeplatser finns även möjlighet för ungdomarna a bygga tillitsfulla relationer med personal och övriga ungdomar. Vi tror att det bidrar till en tryggare och personligare hemmiljö för dem.

Hos oss har ungdomarna:

  • Boende som ger ett individuellt anpassat stöd som ger trygghet till varje ungdom
  • Boende som ger ungdomar nödvändig omsorg och tillsyn
  • Boende där personalen aktiverar ungdomarna med kultur, sport och fritidsaktiviteter
  • Boende där omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling präglar verksamheten

Individuellt

Hos oss finns särskilt kvalificerad kontaktpersoner med olika kulturell bakgrund och språkkompetenser, så som somaliska, eritreanska, persiska och arabiska.