LINA

Utbildning

  • Socionomexamen
  • Utbildad i MI
  • Utbildad i BBIC

Erfarenhet

Lina tog sin socionomexamen år 2008 och har lång erfarenhet inom socialt arbete, hon har tidigare varit verksam vid b la. Socialtjänsten.

Roll inom företaget

Föreståndare Sjöändan HVB.

AREZOU

Utbildning

Erfarenhet

Arezou har själv erfarenhet av att komma till Sverige som flykting, hon har tidigare arbetat med människor i olika kontexter. Erfarenhet som kontaktperson. Hon talar dari, pashto, och persiska.

Roll inom företaget

Boendehandledare vid Sjöändan HVB.

HAMED

Erfarenhet

Hamed har själv erfarenhet av att komma till Sverige som flykting, Erfarenhet som kvalificerad kontaktperson. Har tidigare arbetat vid stödboende. Han talar dari och persiska.

Roll inom företaget

Boendehandledare vid Sjöändan HVB.