Personlig Assistans för Barn och Ungdomar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning som har LSS rättigheter har också rätt till personlig assistans. Detta för att ett barn med funktionsnedsättning ska kunna leva så likt ett barn i samma ålder som inte har en funktionsnedsättning.

När behovet av personlig assistans till barn bedöms ska enligt föräldrabalken föräldraansvaret beaktas. Föräldraansvaret bygger på vilka hjälpbehov barn i samma ålder utan funktionsnedsättning normalt sett har. Detta innebär att bara de hjälpbehov som går utöver vad som är normalt för barn i samma ålder som ska ligga till grund för bedömningen av behovet av personlig assistans.

Arbeta som personlig assistent till ditt barn

Som förälder (vårdnadshavare) till ett barn med rätt till personligt assistans du möjlighet att bestämma vem som ska arbeta som assistent. Du kan själv som förälder eller anhörig vara anställd som assistent till ditt barn.

Vad vi erbjuder

  • Egen kontaktperson för stöd med juridiska frågor och omprövningar.
  • Egen kontaktperson gällande barnets/ungdomens personliga assistans
  • Trygg bemanning nära barnet/ungdomen.
  • Stöd och arbetsledning till de personliga assistenterna.
  • Personligt assistenter som talar samma språk och har samma social och kulturbakgrund.

Hos oss finns personliga assistenter med särskilda kunskaper så som olika kulturell bakgrund och språkkompetenser, så som somaliska, turkiska, persiska och arabiska.

Välkommen att kontakt oss om du vill ha mer information om assistans för barn eller vill ha hjälp med att ansöka om personlig assistans. Vår personal har lång erfarenhet av att ansöka om personlig assistans för barn med olika typer av funktionsnedsättningar och svarar gärna på dina frågor.

Vänligen fyll i ett av våra kontaktformulär, maila på info@teamnami.se eller ring oss direkt på 08-12144160.