Personlig Assistans

Personlig assistans ges som ett stöd till dig som har en omfattande funktionsnedsättning. Det kan innebära stöd med praktiska saker som påklädning, matlagning, personlig hygien, samt hjälp att vistas utomhus, ha en meningsfull fritid eller att kunna arbeta och studera.

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte klarar din vardag på egen hand kan du enligt LSS ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du får stöd av en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Syftet med stödet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Har du rätt till assistans?

Personlig assistans kan du ha rätt till om du har en omfattande funktionsnedsättning som medför ett omfattande hjälpbehov i ditt vardagliga liv och detta bestäms av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade(LSS).

Med omfattande hjälpbehov menas att du behöver hjälp med klä av och på dig, matning, att kommunicera med andra, ta hand om din personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning. Personliga assistenter ger dig möjligheten att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hur ansöker du om assistans?

Ansökan om personlig assistans görs till kommunen eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av ditt stöd- och servicebehov. Om du behöver mer än 20 timmars hjälp i veckan med dina grundläggande behov ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver mindre än 20 timmar är det istället hos kommunen du bor som du ansöker. Du får inte ha fyllt 65 år när du ansöker om assistans.

Om du inte är nöjd med beslutet du får från din kommun eller Försäkringskassan så har du rätt att överklaga.

Hur anordnas assistansen?

Du väljer själv hur du vill att din personliga assistans ska anordnas. Det kan vara genom kommunen, i egen regi eller så väljer du att anlita en privat assistansanordnare.

Vad vi erbjuder

  • Egen kontaktperson för stöd med juridiska frågor och omprövningar.
  • Egen kontaktperson gällande din personliga assistans på ditt lokala kontor.
  • Trygg bemanning nära dig.
  • Stöd och arbetsledning till dina personliga assistenter.
  • Personliga assistenter som talar samma språk och har samma social och kulturbakgrund.

Hos oss finns personliga assistenter med olika kulturell bakgrund och språkkompetenser inom t.ex. somaliska, turkiska, persiska och arabiska.

Välkommen att kontakt oss om du vill ha mer information om assistans för barn eller vill ha hjälp med att ansöka om personlig assistans. Vår personal har lång erfarenhet av att ansöka om personlig assistans för barn med olika typer av funktionsnedsättningar och svarar gärna på dina frågor.

Vänligen fyll i ett av våra kontaktformulär, maila på info@teamnami.se eller ring oss direkt på 072-2539908.