Särskilt kvalificerade kontaktpersoner

NaMi Vård- och Omsorgsteamet förmedlar särskilt kvalificerade kontaktpersoner till unga som uppvisar destruktiva beteenden eller är i riskzonen för kriminalitet, missbruk eller social isolering.

Särskilt kvalificerad kontaktperson är en insats för ungdomar mellan 10-18 år, som är aktuella hos socialtjänsten i Stockholms län. Vi tar emot uppdrag i enlighet med både Sol och LVU.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn där vi ser individens livssituation, kartlägger dennes behov och motiverar till förändring.

Arbetet sker efter tydliga mål med tät uppföljning av genomförandeplan. Uppdragets omfattning skräddarsys efter en behovsanalys. Ungdomen tillsammans med kontaktpersonen lägger upp ramarna för träffarna på egen hand.

Vad vi erbjuder

  • Kontaktperson för individinriktade insatser som ger stöd och hjälp i vardagen. Våra kontaktperson vägleder och motiverar till daglig sysselsättning eller meningsfull fritid.
  • Kontaktperson till unga som uppvisar destruktiva beteenden eller är i riskzonen för kriminalitet, missbruk eller social isolering.
  • Kontaktperson till unga som har en komplicerad relation med sina föräldrar.

Individuellt

Vi matchar ungdomen med en lämplig kvalificerad kontaktperson utifrån dennes behov och intressen. Hos oss finns särskilt kvalificerad kontaktpersoner med olika kulturell bakgrund och språkkompetenser, så som somaliska, turkiska, persiska och arabiska.