KONSULENTSTÖDDA JOUR- & FAMILJEHEM

Vi erbjuder konsulentstödda familjehem med olika bakgrund och etnicitet för att kunna matcha varje barn och ungdoms unika behov. Verksamheten kan utifrån en förfrågan eller socialtjänstens utredningsunderlag matcha den enskildes behov till ett familjehem där behoven kan tillgodoses.

Syftet med en placering i ett familjehem kan vara långsiktig eller tillfällig. Våra familjehem är till för de barn och ungdomar som har behov av ett tryggt hem för att växa och utvecklas gynnsamt i. Vid en placering i ett jourhem är syftet att ge barnet eller ungdomen en trygg miljö i avvaktan på en långsiktig placering.

Jour & familjehem

VVi förmedlar jour och familjehemsplatser till socialtjänsten inom Stockholms län, Uppsala, Västmanlands, Gävleborgs och Södermanlands län.

Våra familjehemskonsulenter är tillgängliga för både socialtjänsten och familje- eller jourhemmen dygnet runt. Verksamheten erbjuder råd, stöd, utbildning och handledning utifrån aktuella behov.

Vi samverkar med aktörerna runt barnet/ungdomen för att säkerställa en tydlighet och gemensamt fokus för barnets/ungdomens bästa utveckling. Socialtjänsten informeras kontinuerligt om aktuell situation gällande det placerade barnet/ungdomen såväl skriftligt som muntligt.

Målgrupper

Barn och ungdomar

Vi erbjuder familjehem för barn och ungdomar mellan 8-19 år.


Barn och ungdomar med särskilda behov

Vi tar också emot barn och ungdomar med psykosocial problematik och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi har familjehem har mångårig erfarenhet av barn och ungdomar med särskilda behov.

Om våra familjehemskonsulenter

Våra familjehemskonsulenter är socionomer som har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, jour & familjehemsvård, öppenvård samt förebyggande arbete. Vi har personal med både kultur- och språkkompetens.