Avlösning och ledsagning

Vi har stor erfarenhet av avlösning och ledsagning och erbjuder dig service med hög kvalitet och kvalificerad personal. Dessa tjänster är till för att underlätta för ordinarie vårdgivare samt ge funktionshindrade möjlighet att leva ett fullgott liv med gemenskap och aktiviteter

Avlösning för barn och unga

Avlösning som sker i barnet/ungdomens hem där syftet är att ge föräldrarna avlastning för att kunna utöva egna fritidsaktiviteter, ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning stöds utifrån lagen om stöd och service, LSS.

Behovet hos den enskilde barnet/ungdomen matchas ihop med en avlösare som på bästa sätt ska ge det stöd som beviljats samt utifrån barnet/ungdomens ålder och intressen.

Hos oss finns även avlösare med särskilda kunskaper så som olika kulturell bakgrund och språkkompetenser, så som somaliska, turkiska, persiska och arabiska.

Ledsagning för barn och unga

Med stöd av våra ledsagare kan barnet/ungdomen med funktionsnedsättning ta del av samhällslivet samt öka deras möjlighet till personlig utveckling. Ledsagning för barn och unga kan innebära fritidsaktiviteter så som biobesök, idrottsaktiviteter eller andra regelbundna aktiviteter. Ledsagning ges med stöd av socialtjänstlagen, SoL eller med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och kallas även ledsagarservice.

Du som är beviljad ledsagning får en ledsagare som passar dina behov och ni bestämmer tillsammans när aktiviteterna ska genomföras. Ledsagarens uppgift är att finnas till hands för den som beviljats insatsen och ledsagaren matchas ihop med barnet/ungdomen utifrån behov, lämplig utbildning och erfarenhet.

Hos oss finns även ledsagare med särskilda kunskaper så som olika kulturell bakgrund och språkkompetenser, så som somaliska, turkiska, persiska och arabiska.